Masuda Masahito 1 decks

Deck Player Colors Location
5th-8th Boros Feather Masuda Masahito Japan Nationals 2019
11 days ago